• از تا
  • اتاقک مرطوب
  • ارلن مایر
  • استوانه مدرج
  • اسپری پاش
  • باریل
  • بالن
  • بشر
  • بطری
  • بورت
  • جار بیهوازی
  • دسیکاتور
  • دیسپنسر
  • روداژ ترمومتر
  • رک نگهدارنده
  • زانوئی
  • ست آرسنیک
  • ست رنگ آمیزی
  • ست فیلتراسیون
  • سر سمپلر
  • شیشه ساعت
  • ظرف تبخیر
  • ظرف توزین
  • فلاسک کشت سلول
  • قالب بافت
  • قطره چکان
  • قطره گیر
  • قیف
  • لوله آزمایش
  • لوله فالکن
  • لوله لخته
  • مبرد
  • میکروتیوب
  • هاون
  • ویال
  • پلیت
  • پیست
  • پیپت
  • پیکنومتر و دانسیتومتر
  • کاپ کواگلومتر
  • کروزه
  • کریستالیزور
  • کوت

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه : نونگار پردازش